• Ring oss
  • Maila oss
  • Hitta till oss

Hur långt har ni kommit med ert värdegrundsarbete?

Vi erbjuder verklighetsnära verktyg och utbildningar för implementering av den nationella värdegrunden i det dagliga praktiska vård - och omsorgsarbetet.

Beställ material Kontakt

Värdegrundskort för medarbetare

Våra egenutvecklade och välbeprövade samtals- och reflektionskort är ett pedagogiskt verktyg som skapar god grund för ett framgångsrikt värdegrundsarbete.   

Läs mer
Utbildning

Den nationella värdegrunden kan upplevas komplex och teoretisk – med våra utbildningar hjälper vi dig till framgångsrik implementering.

Läs mer
Certifiering

Vi utbildar och certifierar värdegrundsledare genom hela värdegrundsprocessen med hjälp av ett strukturet kvalitetssäkringsprogram.

Läs mer

”Vi hjälper Dig att skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt värdegrundsarbete inom äldreomsorg och inom verksamhet för funktionsstöd. En värdegrund som garanterar att varje enskild individ ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande."

/ Christina Lindstam, utbildare samt grundare av VärdegrundsAkademin